• ??????????????
 • ??????????????

O projektu

 • INVESTITOR:
  PLODOVI ZEMLJE d.o.o.
 • GRAĐEVINA:
  HALA ZA SKLADIŠTENJE ZRNA
 • LOKACIJA:
  HRASTOVAC
 • GODINA:
  2012
 • OPIS POSLOVA:
  KOMPLET IZGRADNJA

Više