O projektu

 • INVESTITOR:
  MAJDAK PROMET D.O.O.
 • GRAĐEVINA:
  FARMA ZA TOV JUNADI
 • LOKACIJA:
  HRASTOVAC
 • GODINA:
  2012/2013
 • OPIS POSLOVA:
  KOMPLETNI IZGRADNJA

Više