• ??????????????
 • ??????????????
 • ??????????????
 • ??????????????

O projektu

 • INVESTITOR:
  KONES-BI D.O.O.
 • GRAĐEVINA:
  GOSPODARSKI OBJEKTI - MOSNA VAGA, LINIJA ZA SUŠENJE I SKLADIŠTENJE ZRNA
 • LOKACIJA:
  VELIKI PAŠIJAN 67
 • GODINA:
  RADOVI U TIJEKU
 • OPIS POSLOVA:
  GRAĐEVINSKI RADOVI - MOSNA VAGA, LINIJA ZA SUŠENJE I SKLADIŠTENJE ZRNA

Više