• ??????????????
 • ??????????????
 • ??????????????

O projektu

 • INVESTITOR:
  MELITA TUKARA
 • GRAĐEVINA:
  OBITELJSKA KUĆA
 • LOKACIJA:
  ULICA 103. BRIGADE 13, PAKRAC
 • GODINA:
  2015
 • OPIS POSLOVA:
  ENERGETSKA OBNOVA OVOJNICE OBITELJSKE KUĆE

Više