O projektu

 • INVESTITOR:
  POLJOPRIVREDNI OBRT BABOJELIĆ, vl. Antun Babojelić
 • GRAĐEVINA:
  NADSTREŠNICA ZA SMJEŠTAJ POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE
 • LOKACIJA:
  GAJSKA 11, k.č.br.500, k.o. Antunovac
 • GODINA:
  2015
 • OPIS POSLOVA:
  IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA SMJEŠTAJ POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Više