• ??????????????
 • ??????????????
 • ??????????????

O projektu

 • INVESTITOR:
  KOMUNALAC d.o.o., Mate Lovraka bb, Garešnica
 • GRAĐEVINA:
  RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA ODLAGALIŠTU NEOPASNOG OTPADA JOHOVAČA
 • LOKACIJA:
  VELIKA MLINSKA
 • GODINA:
  2014
 • OPIS POSLOVA:
  GRAĐEVINSKI RADOVI OKO POSTAVLJANJA 50 tonske VAGE, UGRADNJA SEPARATORA, PRIPREMA PODNE PLOČE.

Više