O projektu

 • INVESTITOR:
  PLODOVI ZEMLJE d.o.o.
 • GRAĐEVINA:
  SILOSI
 • LOKACIJA:
  HRASTOVAC
 • GODINA:
  2003
 • OPIS POSLOVA:
  IZRADA TEMELJA SILOSA

Više