• ??????????????
 • ??????????????
 • ??????????????

O projektu

 • INVESTITOR:
  LJILJANA ANDRIČIĆ I NIKOLA ANDRIČIĆ
 • GRAĐEVINA:
  STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA
 • LOKACIJA:
  A. ŠENOE 4, BJELOVAR
 • GODINA:
  U TIJEKU
 • OPIS POSLOVA:
  U TIJEKU JE IZVOĐENJE GRUBIH GRAĐEVINSKIH RADOVA NA OBJEKTU POSLOVNO STAMBENA ZGRADA ANDRIČIĆ

Više