• ??????????????

O projektu

 • INVESTITOR:
  PLODOVI ZEMLJE d.o.o.
 • GRAĐEVINA:
  GOSPODARSKI OBJEKT SA LINIJOM ZA SUŠENJE ZRNA II FAZA
 • LOKACIJA:
  HRASTOVAC
 • GODINA:
  2013
 • OPIS POSLOVA:
  KOMPLETNI IZGRADNJA

Više