• ??????????????
 • ??????????????
 • ??????????????
 • ??????????????
 • ??????????????

O projektu

 • INVESTITOR:
  PLODOVI ZEMLJE D.O.O.
 • GRAĐEVINA:
  POSLOVNA GRAĐEVINA P 1
 • LOKACIJA:
  HRASTOVAC
 • GODINA:
  2013
 • OPIS POSLOVA:
  KOMPLETNA IZGRADNJA OBJEKTA I UREĐENJE OKOLIŠA

Više