O projektu

 • INVESTITOR:
  MD KONSTRUKCIJE d.o.o
 • GRAĐEVINA:
  PROIZVODNI POGON
 • LOKACIJA:
  Industrijska 1, Sveta Nedjelja
 • GODINA:
  2016
 • OPIS POSLOVA:
  ZEMLJANI RADOVI, PRIPREMA PODLOGE, AB RADOVI.

Više