O projektu

  • INVESTITOR:
    MD KONSTRUKCIJE d.o.o
  • GRAĐEVINA:
    PROIZVODNI POGON
  • LOKACIJA:
    Industrijska 1, Sveta Nedjelja
  • GODINA:
    2016
  • OPIS POSLOVA:
    ZEMLJANI RADOVI, PRIPREMA PODLOGE, AB RADOVI.

Više