Radovi koje izvodimo:

  • Sve vrste radova u ROHBAU sistemu
  • Obrtnički radovi
  • Strojne žbuke
  • Strojne glazure
  • Fasade svih vrsta
  • Keramičarski radovi
  • Specijalne hidroizolacije
  • Sanacijski radovi
  • Uređenje dvorišta i parkirališta
  • Izrada pristupnih putova

U većini slučajeva ugovaramo kompletno izvođenje objekta sa opremanjem.

Reference