13Ožu2014

Što treba moći današnji moderni krov

Utjecaji okoline koji djeluju na naše objekte, najintenzivnije dolaze do izražaja na krovu jer tu se formiraju najveći ekstremi i razlike u temperaturnim odnosima, a i prisutnost vjetra i raznih padalina ovdje je najizraženija. Zadaća naših krovova je da, eliminirajući vanjske utjecaje, stvore ugodnu unutarnju mikroklimu i da osiguraju odgovarajuću zaštitu za krovnu konstrukciju.

Do sredine 80-tih godina zbog jednostavnosti gotovo isključivo se koristila izolacija između rogova*. S obzirom na to da rogovi predstavljaju tzv. toplinske mostove, toplinsko-izolacijska sposobnost naših krovova bila je reducirana i za 25-30%, a trebalo je računati i s negativnim učincima glede propusnosti pare.

Rješenje: izolacija iznad rogova

Temperaturne fotografije dočaravaju bitnu razliku između toplinske izolacije iznad rogova i one između njih. Područja toplinskih mostova su hladnija (zbog gubljenja topline), dakle plavkaste boje, dok su valjano toplinski izolirani dijelovi crvenkaste boje.

Razlozi prijenosa topline kod izolacije između rogova:

>> Rogovi posjeduju 5-8 puta lošije vrijednosti toplinske izolacijenego neki suvremeni materijal za toplinsku izolaciju

>> Određena količina topline odlazi kroz pukotine izmeđuizolacijskog materijala i rogova

>> Znatna količina topline gubi se kroz otvore nastale na mjestimapričvršćivanja izolacijskog materijala odnosno uz njegove rezane rubove.

Osim prednosti nastalih zbog odsutnosti toplinskih mostova, toplinska izolacija iznad rogova omogućila je stvaranje krovova koji maksimalno udovoljavaju svim zahtjevima, npr. dugi vijek trajanja, otpornost, sposobnost zvučne izolacije, dugotrajno očuvanje prvotnog oblika, jednostavnu montažu.

Prednosti izolacije iznad rogova:

>> Za cijelu krovnu konstrukciju svojstvena je odsutnost toplinskih mostova – manji troškovi grijanja

>> Debljina toplinske izolacije neovisna o visini roga, tako da se može montirati izolacija, debljina koje će odgovarati bilo kojim potrebama

>> Tanji rogovi – manja količina drva

>> Jednostavno se može riješiti problem zračnog otvora zaprovjetravanje – zaštita od ljetnih vrućina

Vanjski utjecaji koji djeluju na krov (u periodu od 40-50 godina):

>> oko 35000 litara padalina na m

>> oko 2500 sati temperature iznad + 80 C

>> oko 2200 sati temperature ispod – 20 C

>> oko 170 sati olujnog vjetra jačine osam

Toplinski mostovi uzrokovani prirodom materijala predstavljaju problem: toplinska izolacija između rogova

>> Montažom jednog elementa može se zgotoviti cijeli krov

- brža i jednostavnija izvedba

- ušteda radnog vremena i novca

>> Mogućnost različitog oblikovanja unutarnjeg prostora – mogućnost varijacije

>> Toplinska izolacija štiti cijelu potpornu konstrukciju – dulji vijek trajanja

>> Otporan na vremenske prilike i dugotrajno zadržava svoj prvotni oblik – desetljećima zadržava svoja tehnička svojstva

* Rogovi, utjecaje koji djeluju na cijeli krov prenose na druge konstrukcije objekta (npr. vijenac, tavan) odnosno slu e kao prijemna povr ina za krovne letve i krovni pokrov (npr. crijep) pa su time najva niji potporni element krova.

** Toplinski mostovi uzrokuju neprihvatljivo velike gubitke topline, koje treba izbjeći ili spriječiti izmjenama konstrukcije.

www.bachl.hr

Podijeli s prijateljima