Obiteljska kuća Šulog

Investitor
Dejan Šulog
Opis
Izrada toplinske fasade kamenom vunom
Lokacija
Veliki Zdenci
Godina
2011.