Armirano betonski plato

Investitor
Dendros d.o.o.
Opis
Izgradnja armirano betonskog platoa
Lokacija
Brinjani
Godina
2013.