Gospodarska građevina proizvodnja gljiva Kapelica

Investitor
FRIDRIH d.o.o.
Opis
Izgradnja
Lokacija
Kapelica
Godina
2018.