Linija za skladištenje i sušenje zrna

Investitor
Kones-bi d.o.o.
Opis
Mosna vaga, linija za skladištenje i sušenje zrna
Lokacija
Veliki Pašijan
Godina
2014./2015.