Obiteljska kuća Milinković

Investitor
Mato Milinković
Opis
Rekonstrukcija krovišta, izrada toplinska fasade, unutarnje uređenje
Lokacija
Garešnica
Godina
2009.