Obiteljska kuća Radaković

Investitor
Radaković
Opis
Izrada toplinska fasade i rekonstrukcija krovišta
Lokacija
Rogoža
Godina
2008.