Poslovno stambena zgrada

Investitor
Maria i Danko Juza
Opis
Izgradnja poslovno stambene zgrade
Lokacija
Kutina
Godina
2013.