Poslovno stambena zgrada

Investitor
Kiš-Pranjć d.o.o.
Opis
Izgradnja poslovno stambene zgrade i uređenje okoliša
Lokacija
Kutina
Godina
2012./2013.