Proizvodna građevina Soblinec

Investitor
FRIGO PLUS d.o.o.
Opis
Izgradnja proizvodne hale i uredskog dijela građevine
Lokacija
Soblinec
Godina
2017./2018.