Proizvodni pogon za uzgoj bukovača

Investitor
Obrt Andričić
Opis
Izrada temelja plastenika, izrada kotlovnice i ograde
Lokacija
Poslovna zona Severin
Godina
2010.