Reciklažno dvorište

Investitor
Komunalac d.o.o.
Opis
Postavljanje 50t vage, ugradnja separatora i priprema podne ploče
Lokacija
Velika Mlinska
Godina
2014.