RKT Župa sv. Luke Evanđeliste

Investitor
RKT Župa sv. Luke Evanđeliste
Opis
Sanacija podrumskih prostorija od prodiranja vode
Lokacij
Kalinovac
Godina
2015.