Silosi

Investitor
Plodovi zemlje d.o.o.
Opis
Izrada temelja za silose
Lokacija
Hrastovac
Godina
2003.