Stambena zgrada – Privlaka

Investitor
Hrvoje Tomić
Opis
Rohbau
Lokacija
Privlaka
Godina
2016./2017.