Stragatrans

Investitor
Stragatrans d.o.o.
Opis
Unutarnje uređenje poslovne zgrade
Lokacija
Lipik
Godina
2015.