Upravna zgrada

Investitor
Plodovi zemlje d.o.o.
Opis
Izgradnja upravne zgrade i uređenje okoliša
Lokacija
Hrastovac
Godina
2013.