Višestambena građevina Virovitica

Investitor
Ivča d.o.o.
Opis
izgradnja višestambene građevine
Lokacija
Virovitica
Godina
2018./2020.