Višestambena građevina Zagreb

Investitor
Stambeni servis-poslovni centar d.o.o
Opis
energetska obnova višestambene građevine
Lokacija
Zagreb
Godina
2018./2019.